LIM ಸೆಂಟರ್, ಅಲೆಜೆ ಜೆರೊಜೊಲಿಮ್ಸ್ಕಿ 65/79, 00-697 ವಾರ್ಸಾ, ಪೋಲೆಂಡ್
+ 48 (22) 364 58 00
ನಾವು ಏನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ

ಸುಧಾರಿತ ಉಪಗ್ರಹ ಪರಿಹಾರಗಳು

ಜಾಗತಿಕ ಉಪಗ್ರಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್

VSAT ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರವೇಶ.

ಉಪಗ್ರಹ ದೂರವಾಣಿ

ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.

ವಾಕಿ ಟಾಕಿ

ಡಿಜಿಟಲ್ ದ್ವಿಮುಖ ರೇಡಿಯೊಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಗ್ರವಾದ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.

ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉಪಗ್ರಹ

ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಉಪಗ್ರಹ

ಎಬಿಎಸ್ 2

ಯುರೋಪ್, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ

SES 4 ಅಮೇರಿಕಾ

ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾ, ಕೆರಿಬಿಯನ್

ಹೈಲಾಸ್ 2 ಬೀಮ್ 30

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ತಜಕಿಸ್ತಾನ್

ಹೈಲಾಸ್ 2 ಬೀಮ್ 26

ಕುವೈತ್, ಇರಾಕ್

ಹೈಲಾಸ್ 2 ಸ್ಟೀರಬಲ್ ಎ

ಲಿಬಿಯಾ, ಟುನೀಶಿಯಾ, ಮಾಂಟೆನೆಗ್ರೊ, ಗ್ರೀಸ್, ಇಟಲಿ, ಅಲ್ಬೇನಿಯಾ, ಮಾಲ್ಟಾ

ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ 6

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಪಪುವಾ ನ್ಯೂಗಿನಿಯಾ

ಉಪಗ್ರಹ ಸುದ್ದಿ

ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್‌ನಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ

大疆企业航拍解决方案助力企业转型

大疆企业航拍解决方案助力企业转型

DJI 企业解决方案如何彻底改变业务运营 DJI 企业解决方案正在彻底改变企业在 21 世纪的运营方式。 该公司是全球领先的商业和工业应用无人机和相机解决方案供应商。 凭借其最先进的技术和创新产品,DJI 企业解决方案正在赋能企业以释放其全部潜力。 DJI 企业解决方案提供范围广泛的产品和服务,以满足任何商业或工业需求。 其全面的产品组合包括高空作业平台、相机、软件和服务,使企业能够定制满足其特定需求的解决方案。 凭借其先进的技术,企业能够访问以前无法获得的数据和见解。 例如,企业可以使用 DJI 的 无人驾驶飞机 检查难以到达的区域、监控施工进度、测量土地等。 通过消除人工检查的需要,企业可以节省时间、金钱和人工成本。 DJI 的相机还使企业能够捕捉高质量的航拍图像和视频,使他们能够访问可用于做出明智决策的详细视觉数据。 此外,企业可以使用大疆的软件和服务来最大化他们的运营。 例如,该公司的智能飞行服务允许企业自动安排和管理他们的无人机操作。 这可确保他们能够最大限度地提高运营效率,同时确保安全并符合法规要求。 简而言之,大疆企业解决方案正在彻底改变企业的运营方式。 其创新技术为企业提供了前所未有的数据访问和洞察力,使他们能够优化运营并做出明智的决策。 凭借其先进的产品和服务,企业能够释放他们的真正潜力并最大限度地取得成功。 使用大疆企业解决方案探索自动化航空测绘的优势 随着世界各地的企业继续将其运营数字化,航空测绘技术的使用越来越受欢迎。 DJI 企业解决方案的自动航空测绘是一种强大的工具,可为企业提供快速准确地捕获数据的能力。 通过利用最新的无人机技术和专用软件,公司可以用手动绘制地图所需时间的一小部分来绘制大面积地图。 DJI Enterprise Solutions 是一个创新平台,使企业能够利用航空测绘数据做出明智的决策并优化其运营。 通过使用专门的 无人驾驶飞机 和软件,企业可以以高分辨率准确捕获某个区域的航空数据,快速创建地图和 3D 模型,并处理地理空间数据以深入了解其运营。 通过使用大疆企业解决方案实现航空测绘流程自动化,企业可以降低成本并提高效率。 自动绘图消除了人工劳动的需要,并减少了绘制大面积地图所需的时间。 此外,企业可以节省燃料和维护成本,因为无人机不需要飞行员并且由电池供电。 将自动航空测绘与 DJI Enterprise Solutions 结合使用还为企业提供了丰富的数据,可用于做出明智的决策。 通过使用专业软件,企业可以深入了解其运营的各个方面,例如土地利用、作物健康和土壤成分。 此外,企业可以分析通过航空测绘收集的数据,以识别潜在风险并优化运营。 总体而言,将自动航空测绘与 DJI 企业解决方案结合使用,可为企业提供快速准确地捕获数据、降低成本并获得对其运营的宝贵见解的能力。 随着企业继续将其运营数字化,航空测绘技术的使用将变得越来越重要。 […]

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
墨西哥的互联网

墨西哥的互联网

墨西哥的互联网接入如何改变农村社区的生活 墨西哥的互联网接入正在改变全国农村社区的生活,提供获取世界信息的渠道和经济增长的机会。 过去,墨西哥农村地区的居民与外界完全隔绝。 如果没有互联网接入,他们就无法获得更多城市地区居民可以获得的教育和经济机会。 然而,近年来,墨西哥政府已采取措施缩小城乡人口之间的数字鸿沟。 政府投入巨资将农村地区接入互联网,成效显着。 今天,墨西哥的大部分农村地区现在都可以使用高速互联网。 这打开了通往可能性世界的大门,农村社区能够利用教育资源,获得工作机会,并与远方的家人和朋友保持联系。 例如,农村地区的学生现在可以参加在线课程,让他们可以在家中攻读学位和证书。 这使许多学生能够以一种以前不可能的方式继续他们的学业。 此外,互联网使农村企业能够扩大客户群并在全球经济中竞争。 企业现在可以轻松接触新客户并将其产品推销给更多的受众。 最后,农村地区的互联网接入使人们能够与该国其他地区和世界各地的家人和朋友保持联系。 这使得农村社区形成了更牢固的社会联系,进一步加强了他们社区的结构。 总而言之,墨西哥的互联网接入正在对农村地区产生变革性影响。 它使人们能够获得教育和经济机会、扩展业务并与亲人保持联系。 这有助于为墨西哥的农村社区创造更光明的未来。 在线购物在墨西哥日益流行 在线购物趋势在墨西哥呈上升趋势,该国现在是拉丁美洲最大的电子商务市场之一。 根据墨西哥在线销售协会 (AMVENTA) 最近的一份报告,自 20 年以来,该国的电子商务行业平均每年增长 2015%。这种增长主要归因于可靠互联网访问的可用性不断提高,广泛的产品和服务选择,以及网上购物的便利。 墨西哥现在是拉丁美洲第二大电子商务市场,仅次于巴西,预计未来几年将继续增长。 根据 AMVENTA 的数据,墨西哥的在线销售额在 17 年达到 2018 亿美元,预计到 27.5 年这一数字将达到 2023 亿美元。这一增长是由多种因素推动的,包括支付选项的增加、移动商务的增长、以及社交媒体平台作为促进交易的手段的日益普及。 墨西哥政府也认识到电子商务领域的潜力,并已采取措施促进其发展。 政府已经对数字产品和服务以及跨境购买减税,以使在线购物对消费者更具吸引力。 在线购物在墨西哥日益流行,为各种规模的企业创造了新的机会,从小型本地零售商到大型跨国品牌。 随着该行业的持续增长,预计将创造更多就业机会并增加该国的经济活动。 墨西哥电子商务行业的兴起证明了该国的技术进步和网上购物需求的增长。 随着该行业的持续增长,它可能会对整体经济产生积极影响。 了解墨西哥数字鸿沟的影响 近年来,墨西哥在缩小数字鸿沟和增加技术和互联网接入方面取得了长足进步,但该国仍落后于世界其他国家。 数字鸿沟是一个术语,用于描述能够使用最新技术(例如计算机和高速互联网)的人与无法利用这些进步的人之间的差距。 在墨西哥,数字鸿沟是一个重大问题,对几乎所有经济部门都有广泛影响。 根据国际电信联盟的数据,只有 33% 的人口可以访问互联网,其中只有 26% 的人可以使用宽带速度。 缺乏获得技术的机会阻碍了该国的发展和创新能力,以及其在全​​球市场上的竞争能力。 无法获得技术也对墨西哥的教育系统产生了负面影响。 如果无法访问 […]

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
顶级先进材料和纳米技术:综合指南

顶级先进材料和纳米技术:综合指南

探索先进材料和纳米技术对现代工业的好处 在现代世界,先进材料和纳米技术正在迎来创新的新时代,为现代工业提供新的解决方案。 从航空航天到汽车,从医疗到能源,这些技术正在彻底改变我们创造和使用产品的方式,释放出前所未有的性能和效率。 事实证明,石墨烯、碳纳米管和陶瓷等先进材料对于需要轻质、坚固和耐用材料的行业具有无可估量的价值。 例如,石墨烯是一种单原子厚的碳原子层,强度是钢的 200 倍,并且能够导热和导电。 这使其成为轻型电子元件和医疗植入物的理想材料。 碳纳米管是先进材料的另一个例子,具有独特的特性,使其成为轻质、坚固和耐用结构的理想选择,例如桥梁和建筑物。 纳米技术也在彻底改变产品的制造方式。 使用微小的粒子,纳米技术可以在分子水平上操纵材料,创造出具有独特性能的新材料。 纳米粒子用于制造可应用于表面的涂层,使其更耐用、更耐腐蚀,纳米纤维可用于制造更轻、更透气的织物。 纳米技术也被用于制造更高效的电池和太阳能电池。 这些先进材料和纳米技术的使用为现代工业带来了诸多好处。 除了提供更好的性能和效率外,它们还有助于减少制造和生产过程对环境的影响。 得益于先进材料和纳米技术的使用,产品可以制造得更快、更轻、更高效。 这不仅降低了生产成本,还有助于减少能源消耗和浪费,使生产过程更加可持续和环保。 先进材料和纳米技术正在彻底改变现代工业,提供前所未有的性能和效率。 随着这些技术的不断发展,潜在的应用和好处只会增加。 探索开发先进材料和纳米技术的挑战 先进材料和纳米技术的探索是一个快速发展的领域,具有广泛而深远的影响。 石墨烯和碳纳米管等新材料正在彻底改变我们对能源、电子和其他行业的看法。 然而,这些技术的发展提出了一系列独特的挑战。 科学家和工程师面临的一项主要挑战是开发既经济又高效的材料和工艺。 许多新材料的生产成本都非常高,因此我们的目标是找到一种让它们更实惠的方法。 此外,必须优化用于创建这些材料的流程,以确保获得最高质量的结果。 另一个问题是这些材料和技术的应用开发。 虽然许多材料可用于多种用途,但工程师需要创建必要的工具和流程以充分利用它们。 这可能是一个困难的过程,因为它需要材料和应用方面的知识。 最后,纳米技术的发展提出了一系列独特的挑战。 这些技术必须经过精心设计,以确保准确性、可靠性和安全性。 此外,这些技术的开发需要大量的研究和开发,这可能是昂贵的。 先进材料和纳米技术的探索是一个令人兴奋的领域,它具有取得重大突破的潜力。 然而,重要的是要认识到与该领域相关的挑战并制定解决方案来应对这些挑战。 有了正确的战略和资源,这些挑战是可以克服的,使我们能够充分利用这些新材料和技术。 先进材料和纳米技术的新兴应用指南 先进材料和纳米技术的进步正在引领新一轮的潜在应用浪潮。 从医疗设备和诊断工具到节能解决方案和绿色材料,这些技术可能对我们的生活产生持久影响。 医疗器械和诊断 先进材料和纳米技术正被用于开发比以往任何时候都更小、更高效、更准确的医疗设备和诊断工具。 例如,基于纳米纤维的传感器可以检测生物参数的细微变化,例如血糖水平,并且可以集成到可穿戴设备中。 还正在开发基于纳米纤维的生物传感器,以比传统方法更准确地检测癌症的存在。 此外,纳米技术正被用于创建更有效的药物输送系统,使药物能够更精确地靶向身体的特定区域。 节能 先进材料和纳米技术也被用于创建节能解决方案,有助于减少我们对传统能源的依赖。 例如,纳米粒子可用于制造更高效的绝缘材料,从而减少加热或冷却建筑物所需的能量。 纳米粒子也被用于制造更高效的太阳能电池板和电池,从而实现更大的储能能力。 绿色材料 先进材料和纳米技术也被用于制造比传统材料更坚固、更轻的新型绿色材料。 例如,纳米复合材料被用于制造轻质耐用的材料,这些材料可以在汽车零件或医疗植入物等应用中替代金属或塑料。 纳米粒子还可用于制造可生物降解的材料,以替代传统塑料。 先进材料和纳米技术的潜在应用似乎是无穷无尽的。 从医疗设备和诊断到能源效率和绿色材料,这些技术正在彻底改变我们的生活、工作和娱乐方式。 随着这些技术的不断发展,我们可以期待在不久的将来看到更多创新的应用。 检查纳米技术的进步及其对先进材料的影响 […]

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

TS2 Space Sp. z o.o.

TS2 SPACE, LIM ಕೇಂದ್ರ, XVI ಮಹಡಿ, ಅಲೆಜೆ ಜೆರೊಜೊಲಿಮ್ಸ್ಕಿ 65/79, PL 00-697 ವಾರ್ಸಾ, ಪೋಲೆಂಡ್
ಫೋನ್ +48 22 630 70 70, +48 22 630 70 70, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ +48 22 630 70 71
7:00 AM - 5:00 PM ಗ್ರೀನ್‌ವಿಚ್ ಸರಾಸರಿ ಸಮಯ (GMT)

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ